Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Godło Urzędu Marszałkowskiego, Flaga Uni Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02.22-0075/20-00 pod nazwą „Stacja Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Diagnoza i opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju uczestników Projektu.

  1. Wszystkie dokumenty w formacie .PDF do pobrania (PDF 1.4 MB)
  2. Obowiązek informacyjny w formacie PDF do pobrania (249.19 KB)

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF 43.53 KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami po zmianie (PDF 1.5 MB)

20.07.2021: Protokół z otwarcia ofert (PDF 657.75 KB)

29.07.2021: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF 45.90 KB)