Listwa EU

ZP.4111.1.6.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia informacji o cenie za przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” RPPM.06.02.02-22-0075/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.

 1. Nazwa szkolenia: „BUDOWANIE ZESPOŁU”.
 2. Liczba uczestników: 10.
 3. Program powinien obejmować 16 godzin zegarowych w dniach 20.10.2021 r.
  i 21.10.2021 r.
 4. Harmonogram szkolenia musi być opracowany w taki sposób, aby zajęcia zaczynały się nie wcześniej niż o godz. 8:00, a kończyły się nie później niż o godz. 16:30.
 5. Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego.
 6. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej
  w zaplanowanym terminie, np. z uwagi na nowe obostrzenia związane z aktualną sytuacją pandemiczną, Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu,
  o czym wybrany Wykonawca zostanie uprzednio poinformowany.
 7. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zapewni: salę szkoleniową, rzutnik, ekran.
 8. Szkolenie musi być zorganizowane z uwzględnieniem aktualnych Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2,
 9. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu świadczącym o ukończeniu szkolenia. Certyfikaty zostaną wydane w języku polskim na papierze z logotypami projektu. Wzór Zamawiający przekaże Wykonawcy. Certyfikat musi zawierać poniższe informacje:

  a) miejsce na wpisanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia;
  b) nazwę organizatora szkolenia;
  c) nazwę szkolenia;
  d) okres realizacji;
  e) miejsce i datę wydania certyfikatu;
  f) tematy i wymiar godzin szkolenia;
  g) podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia;
  h) podpis Wykonawcy

 

 1. Wykonawca zapewni minimum jednego trenera, który będzie uczestniczył w realizacji szkolenia, posiadającego wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających tematyce planowanego przedsięwzięcia.
 2. Wykonawca musi dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, przygotowanie trenerskie (ukończone szkolenie, studia podyplomowe, itp.), a także przygotowanie merytoryczne
  w tematyce szkolenia właściwej dla danego zakresu (ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
 4. Cena szkolenia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia (dojazd do siedziby zamawiającego, przygotowanie szkolenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia takie jak: papier, pisaki, długopisy, etc.)
 5. Wykonawca przedstawi:

         a) cenę (wartość netto, wartość brutto, VAT) za przeprowadzenie 16 godzin zegarowych szkolenia dla 10 osób;
         b)
program tematyczny szkolenia;
         c) Cv;

 

 1. Informację o cenie wraz z programem tematycznym i cv proszę składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12:00.

 

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)

Niżej dokument w formacie PDF do pobrania:

 1. Złożenie informacji o cenie (1.1 MB)
 2. Obowiązek informacyjny (1.59 MB)