Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Okres jesienno - zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury osoby, które nie mają własnych domów narażone są na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu.

Pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w ramach podejmowanych działań w każdą środę monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i zagrożone wychłodzeniem organizmu.

W trakcie przeprowadzania kontroli pracownicy socjalni oferują pomoc. Pamiętajmy, że wrażliwość ludzka oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać ten czas osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Nie bądźmy obojętni, każda pomoc ma znaczenie.Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior