Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Lokalny Wolontariat Opiekuńczy (LWO) jest odpowiedzią na potrzeby osób chorych, samotnych, opuszczonych , niesamodzielnych. Największą potrzebą jest obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok i porozmawia o sprawach ważnych i błahych. A także  pomoc w codziennych czynnościach, które tak proste kiedyś, teraz są trudne do wykonania. Wspieramy osoby, które przebywają w swoich domach.

Wolontariuszem w Lokalnym Wolontariacie Opiekuńczym mogą być:

 • osoby które ukończyły 18 lat;
 • osoby odpowiedzialne, komunikatywne i energiczne;
 • osoby aktywne, dysponujące wolnym czasem;
 • osoby lubiące działać w lokalnej społeczności.

Wolontariusz wspólnie z koordynatorem oraz osobą objętą wsparciem ustala rodzaj i zakres wsparcia. Najczęściej realizowane są:

 • wizyty w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem;
 • wpieranie w obowiązkach domowych (czynności porządkowe, zakupy, wyjście poza miejsce zamieszkania);
 • towarzyszenie w aktywnościach i wspólne organizowanie czasu wolnego;
 • motywowanie do aktywności poprzez: rozmowę, spacery, gry stolikowe, czytanie prasy;
 • pomoc w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich oraz korzystaniu z dostępnych aktywności dla seniora (np. Osiedlowy Dom Kultury, Klub Seniora, Ośrodki Wsparcia Dziennego, organizacje pozarządowe i inne);
 • monitorowanie bieżących potrzeb osoby objętej wsparciem;
 • podejmowanie działań przeciwdziałających osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior