Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Czas seniora w Dziennym Domu "Senior +" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim toczy się od listopada 2018 r. Dom powstał z inicjatywy Gminy Miejskiej Starogard Gdański zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem strategicznym Programu jest m.in.zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Oferta DDS+ w Starogardzie Gdańskim kierowana do nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 lat, opiera się na działaniach realizowanych przez pracowników Domu we współpracy z innymi specjalistami oraz przedstawicielami środowiska lokalnego.

Działania te, obejmujące aktywizację społeczną i fizyczną służą:

  • organizacji miejsca dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 lat;
  • integracji wewnątrz i międzypokoleniowej;
  • utrzymaniu, pogłębianiu i odbudowie relacji ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
  • przeciwdziałaniu i oddalaniu w czasie negatywnych skutków procesu starzenia się;
  • edukacji, profilaktyce i podnoszeniu świadomości społecznej;
  • obalaniu stereotypów społecznych dotyczących starości i niepełnosprawności.

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - czwartek 7:00 - 15:00

Piątek 7:00 - 14:00

Harmonogram zajęć (z uwagi na dynamiczne wydarzenia w Dziennym Domu harmonogram może ulegać zmianom):

7.00 - 9.30 witaMY dzień przez rozmowy na powitanie, poranną kawę i herbatę, przegląd prasy, gry stolikowe i planowanie dnia;

9.30 - 10.30 ćwiczyMY umysł

10.30 - 12.45 budziMY talenty i działaMY lokalnie poprzez warsztaty manualne, kulinarne, wokalne, artystyczne i arteterapię, wycieczki małe i duże, spotkania tematyczne, udział w aktywnościach zewnętrznych i imprezach miejskich;

12.45-13.00 gimnastykujeMY stawy poprzez grupowe ćwiczenia ogólnousprawniające;

13.00 - 14.00 zasiadaMY przy wspólnym stole

14.00 - 15.00 odpoczywaMY poprzez słuchanie, oglądanie, rozmawianie i gry stolikowe*

* (od poniedziałku do czwartku)

Ponadto aktywizujemy Seniorów w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego oraz obejmujemy pracą socjalną seniorów – uczestników DDS+ poprzez realizację procedury kwalifikacji i przyjęcia uczestnika, pomoc w regulowaniu spraw urzędowych oraz informowanie o ofercie pomocy społecznej i innych działaniach realizowanych na rzecz seniora.

Pobyt w Dziennym Domu "Senior+” związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego Seniora (szczegóły i zasady określa Uchwała Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r.).

Zainteresowanych Seniorów zapraszamy do kontaktu osobistego w Dziennym Domu "Senior+" w Starogardzie Gdańskim (ul. gen. J. Hallera 19 a) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 501 309 968.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior