Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dotyczą ustalania uprawnień i wypłaty:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • djęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • świadczeń rodzicielskich,
 • świadczeń opiekuńczych:
  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie Uchwały Rady Miasta

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior