Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

oraz występowanie przynajmniej jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej zapraszamy od 11 grudnia 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania skierowania.

Więcej informacji o Programie dostępne na poniżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Obraz autorstwa: Freepik

 

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior