Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

I ty możesz zostać pracownikiem socjalnym.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, które posiadają:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

Zapraszamy również osoby, które:

 1. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków:
  1. pedagogika,
  2. pedagogika specjalna,
  3. politologia,
  4. polityka społeczna,
  5. psychologia,
  6. socjologia,
  7. nauki o rodzinie.
 2. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt 3,
 3. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach:
  1. pedagogika,
  2. psychologia,
  3. politologia,
  4. politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 4. do dnia 1 listopada 2007 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność,
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie
  lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia,
  politologia lub socjologia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów.

Niżej umieszczono plakat:

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior