Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim jako realizator zadania zakończył nabór kart zgłoszeniowych do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 adresowany jest dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Celem Programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością oraz poprawy ich funkcjonowania w relacjach międzyludzkich oraz życiu kulturalnym. Usługi asystenta polegać mogą m.in. załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, uczestniczeniu w wydarzeniach społecznych, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Realizację Programu w pełni pokrywają środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego. W tym roku Gmina Miejska Starogard Gdański na realizację zadania otrzymała kwotę w wysokości 213.200 zł.

Obraz autorstwa Freepik

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior