Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim rozpoczyna kwalifikację osób do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej, a nie zostały jeszcze zakwalifikowane do Programu, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim osobiście w godzinach pracy placówki lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 56 244 58.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz zaświadczenia o dochodzie netto uzyskanym w miesiącu maju 2024 r.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem:

 

Obraz autorstwa Freepik

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior