Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku).

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %. 

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

WNIOSKI

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

tradycyjnie (papierowo) w

 • Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6  (wejścia A i B)

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: o oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub po 29 lutego 2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 roku.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

Niżej dokumenty do pobrania w formacie .PDF:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (501.56 KB)

 

 

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie


Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

 

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

 

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

 

Więcej szczegółów w dołączonym pliku PDF (do pobrania) - mLegitymacja emeryty i rencisty w Twoim telefonie (572 KB)

oraz

na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na stronie internetowej dotyczącej aplikacji mObywatel (gov.pl)

Niżej infografika:

Niżej plakat promocyjny (ZUS):

mLegitymacja Plakat

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.01.2023 r.

Aktualną ofertę pracy można zobaczyć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przygotował paczki dla osób ubogich, starszych i samotnych.

Po raz 21. pracownicy Ośrodka organizują spotkanie „Hej Kolęda, Kolęda” dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Dla wielu z nich to jedyne świąteczne spotkanie.

– W tym roku spotkanie „Hej Kolęda, kolęda” było okazją do wręczenia 203 paczek z żywnością i słodyczami mieszkańcom Starogardu Gdańskiego - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Drężek. - W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Janusz Stankowiak wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciejem Kalinowskim. Wzorem ubiegłych lat otrzymaliśmy wsparcie Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udostępnił nam obiekt oraz Straży Miejskiej.

Niżej galeria zdjęć:

Hej koleda koleda 2022 1

Hej koleda koleda 2022 2

Hej koleda koleda 2022 3

Hej koleda koleda 2022 4

Hej koleda koleda 2022 5

Hej koleda koleda 2022 6

Hej koleda koleda 2022 7

Hej koleda koleda 2022 8

Hej koleda koleda 2022 9

W dniu 23.12.2022 r. i 30.12.2022 r. przyjmowanie interesantów do godziny 13:00

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2022 r.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

Dofinansowanie projektu z UE: 1 974 534,04 zł

 

24 listopada br. odbyła się druga edycja konferencji pod nazwą „PRZYS-ta-NEK RODZINA 2”, którą zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański - społeczne usługi wsparcia rodziny”, realizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP oraz Gminę Miejską Starogard Gdański

Osoby, które są zainteresowane zapoznaniem się z wystąpieniami prelegentów, mogą przysłać taką informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Anna Drężek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uzasadniła organizację konferencji: „W obecnych realiach przed osobami realizującymi działania na rzecz wsparcia rodziny stoją coraz trudniejsze wyzwania, zarówno te związane ze zmieniającymi się okolicznościami, na które nikt z nas bezpośrednio nie ma wpływu, jak również, a może przede wszystkim te związane z nastawieniem osób, które takiego wsparcia potrzebują. Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak trudne jest udzielanie wsparcia, a jeszcze trudniejsze motywowanie do zmiany. Dlatego tak istotnym działaniem jest korzystanie z doświadczenia osób, które nie tylko są wybitnymi specjalistami, ale również w przystępny sposób podzielą się z nami swoją wiedzą”.

Podczas tegorocznej konferencji wysłuchaliśmy 5 prelegentów: Pani Iwony Lewandowskiej - wieloletniego pedagoga oraz terapeuty środowiskowego, która opowiedziała, jak ułatwić nastolatkowi start w dorosłość. Następną prelekcję wygłosiła Pani Krystyna Dudzis, psychoterapeutka systemowa, położna, pedagog, specjalistka do spraw rodziny, która przedstawiła deficyty w relacjach i ich konsekwencje w dorosłości. Ostatnie wystąpienie w pierwszej części konferencji miała Pani Kamila Olga Stępień-Rejszel, psycholog, pedagog i wykładowca akademicki, a jej wystąpienie dotyczyło motywowania i wspierania młodych ludzi.

Kolejne prelekcje wygłosiło dwoje wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego: Pani prof. Beata Pastwa – Wojciechowska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, autorka licznych prac naukowych, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Profesor przedstawiła nam informacje o wzorcach rodzinnych, które wpływają na zachowanie następnych pokoleń. Ostatni wykład na naszej konferencji wygłosił doktor Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, który uświadomił nam, że zmęczenie rodziców i opiekunów może być czymś więcej niż zwykłym pogorszeniem nastroju i kondycji.

- Bardzo często nasze wydarzenia organizujemy w partnerstwie, tak było i tym razem – mówi Dyrektor MOPS – bardzo dziękuję za współpracę Komendzie Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim, która zawsze służy wsparciem, a szczególnie druhowi Michałowi Hincowi, który był konferansjerem na naszej konferencji oraz Panu Mariuszowi Szwochowi (Studio MARIO – Profesjonalne usługi FOTO-VIDEO, znajdujące się w Starogardzie Gdańskim, al. Niepodległości 4, box 69) za w pomoc przy realizacji nagrania.

- Jestem uczestniczką Projektu „Stacja..” – mówi Pani Ania, która brała udział w konferencji -nie miałam okazji uczestniczyć w poprzedniej edycji, jednak jestem pod dużym wrażeniem dzisiejszych wystąpień. Poruszane zagadnienia były bardzo interesujące, z jednej strony motywują do wytężenia wysiłków w celu jeszcze lepszych relacji z dziećmi, z drugiej strony dają dużo do myślenia na temat schematów oraz zakorzenionych zwyczajów. Prelegenci oraz ich wystąpienia były różnorodne, każde z nich było bardzo interesujące, a poziom prelekcji bardzo wysoki.

W naszej konferencji uczestniczyło wielu pedagogów, specjalistów, rodziców oraz zaproszonych gości, którym bardzo dziękujemy za obecność.

- Dziękuję za zabranie głosu – mówi Dyrektor MOPS – Pani Ewie Szczypior, która jest Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pani Ewa poinformowała nas o aktualnych oraz planowanych zmianach dotyczących przepisów prawa, m.in. o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, co będzie miało wpływ na zmianę działania np. grup roboczych; jak również o nowelizacji ustawy o Niebieskiej Karcie. Pani Ewa mówiła również o potrzebie poprawy współpracy interdyscyplinarnej, co możliwe jest np. poprzez zawarcie koalicji na danym obszarze przez lokalnych decydentów, którzy będą chcieli pochylić się nad zjawiskiem przemocy, biorąc pod uwagę wnioski i propozycje specjalistów.

- Dziękuję także – kontynuuje Pani Anna Drężek – Panu insp. Bogusławowi Ziembie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Starogardzie Gd., który podczas swojej wypowiedzi, przedstawiając informację na temat działań i interwencji podejmowanych przez starogardzkich policjantów, podkreślił konieczność interdyscyplinarnych działań wszystkich podmiotów, m.in. OPS, PCPR, służby zdrowia, oświaty, NGO i policji.

Organizując konferencję postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę osób, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w naszym spotkaniu. Osoby, które są zainteresowane zapoznaniem się z wystąpieniami prelegentów, mogą przysłać taką informację na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i po 10 grudnia br. otrzymają link do nagrania z konferencji. Link będzie aktywny do dnia 03.01.2023 roku.

 

Niżej galeria zdjęć:

Dwie uśmiechnięte kobiety stoją przy drewnianym stole na, którym leżą dokumeny oraz teczki promocyjne z identyfikatorami

Białe teczki promocyjne leżące na drewnianym stole, z logiem Projektu Stacja Starogard oraz identyfikatory na konferencję.

Trzy uśmiechnięte kobiety stojące obok siebie. Dwie trzymają szklankę z kawą. W tle makramy na oknach oraz drewniane stoły.

Ludzie siedzący na sali podczas konferencji Stacja Starogard.

Dyrektor Ośrodka stojący przed mównicą, przemawia do zgromadzonych ludzi na konferencji.

Kobieta z pomarańczowym szalem na szyji przemawia przy mównicy. Przy oknie stoi mężczyzna, prowadzący ubrany na czarno, w ręku trzyma podkładkę i spogląda na zegarek

Uśmiechnięta kobieta stoi na sali w szarej, długiej za kolana bluzie. W tle rollup MOPS

Mężczyzna w stroju policjanta przemawia na mównicy w tle rollup Ośrodka.Prelegentka ubrana w pomarańczową marynarkę garniturową i białą bluzę przemawia do bezprzewodowego mikrofonu, w tle prezentacja i logo MOPS

Prelegentka, kobieta stojąca przy mównicy spogląda w stronę ekranu projekcyjnego gdzie wyświetlana jest prezetnacja.

Prelegent, mężczyzna z wąsem w okularach z ciemnymi oprawkami przemawia do zgromadzonych osób. Za nim wyświetla się prezentacja. Na sali siedzą słuchacze.

W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:

 • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 5 grudnia 2022 r. przyznanie pomocy i wypłata świadczeń nastąpi w bieżącym roku,
 • natomiast wnioski złożone po 5 grudnia będą realizowane w styczniu 2023 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.11.2022 r.