Od września do listopada 2022 r. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim realizował projekt socjalny dedykowany mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zainteresowanym lepszą jakością opieki i wychowania.

W ramach projektu zorganizowano cykl 5 spotkań edukacyjno-psychologicznych w formie warsztatowej, odbywających się co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 29 mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa – Panią Barbarę Liedtke-Kątnik, specjalistę z zakresu komunikacji, motywacji, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.

„Pani Barbara Liedtke-Kątnik od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem i zachwyca swoją wiedzą, charyzmą i doświadczeniem. Jest dla Nas gwarancją profesjonalizmu oraz niepowtarzalnej atmosfery sprzyjającej refleksji nad własną postawą wychowawczą” – mówi Joanna Treder, Koordynator asysty rodzinnej, jedna z autorek projektu.

„Nasz projekt był odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie. Na co dzień, wykonując swoje obowiązki służbowe, dostrzegamy jak wielu dorosłych ma problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci. Ponadto zdiagnozowaliśmy problem wciąż niewystarczającej pomocy świadczonej na rzecz dziecka i rodziny. Stąd pomysł na realizację tego typu działań” – dodaje Agnieszka Wujec, asystent rodziny.

Zajęcia miały na celu:

 • wsparcie rodziców w procesie zdobywania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
 • podniesienie kompetencji rodzicielskich tak, aby przeciwdziałać problemom wychowawczym;
 • uświadomienie rangi rodziny w życiu dziecka;
 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat ich praw i obowiązków;
 • wskazanie jak prawidłowo wypełniać funkcje rodzicielskie;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb;
 • uświadomienie jak zachowanie rodzica i relacje w rodzinie wpływają na dziecko oraz jak mądrze podejmować decyzje, aby utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi;
 • wskazanie jak rozsądnie spełniać oczekiwania dzieci oraz wprowadzać je w otaczający świat, w taki sposób, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

„Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów szczera i otwarta rozmowa z dzieckiem nie powinna być już dla rodziców problemem” – podsumowuje Magdalena Liss-Peplinska, asystent rodziny.

„Tegoroczne zajęcia, podobnie jak ich pierwsza edycja, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uświadomiły Nam także, że mieszkańcy Starogardu mają dużą potrzebę objęcia tego typu wsparciem i wymiany doświadczeń.

Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie z formy zajęć i sposobu ich prowadzenia, a co najważniejsze wskazali szereg tematów które chcieliby poruszyć w przyszłości. I to właśnie po te tematy sięgniemy realizując kolejne projekty” – zapewnia Izabela Lis, asystent rodziny.

„ Dla nas jako autorów projektu opinie uczestników są szczególnie ważne i motywujące do dalszej pracy” – podsumowują autorki projektu.

Autorami i realizatorami projektu były: Joanna Treder, Izabela Lis, Magdalena Liss-Peplinska, Agnieszka Wujec, Marta Jankowska.

Niżej dwie fotografie:

Dziecko tu i teraz inwestycja w przyszlosc 1

 

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w październiku 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.10.2022 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego we wrześniu 2022 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.09.2022 r.

Od 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Starogard Gdański można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wszystkie niezbędne informacje wraz ze wzorem wniosku dotyczące dodatku węglowego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Informacja dotycząca dalszego wsparcia na pokrycie kosztów posiłków w szkole (PL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż rodzice/opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o dalsze wsparcie na pokrycie kosztu posiłków w szkole od września 2022 roku.

Ośrodek na wniosek rodzica/opiekuna będzie wypłacał zasiłki na pokrycie całości lub części kosztu posiłków i to rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do regulowania należności za posiłki w szkole, z których skorzystały dzieci.

W celu otrzymania wsparcia w formie zasiłku należy złożyć wniosek o pomoc w biurze Ośrodka w godzinach jego pracy wraz z oświadczeniem na temat sytuacji rodzinnej i dochodowej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny uda się do miejsca zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w sprawie, jeśli spełnione zostaną przesłanki, zostanie wydana decyzja, w której określony zostanie wysokość świadczenia oraz okres, na jaki zostało ono przyznane. Wypłata świadczenia może nastąpić na wskazane konto osobiste lub w kasie Ośrodka. Z przyznanego zasiłku rodzice/opiekunowie zobowiązani będą dokonać opłaty za posiłki wydawane przez szkołę/przedszkole.

Jednocześnie wskazujemy, iż prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym posiłków w szkole, przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 dla osób samotnie gospodarujących i 600,00 zł na osobę dla osób pozostających w rodzinie.

ІНФОРМАЦІЯ (UA)

Муніципальний центр соціального захисту населення у Старогарді Гданському повідомляє, що батьки/опікуни дітей з України можуть звернутися за додатковою підтримкою для покриття вартості харчування в школі з вересня 2022 року.

За бажанням батьків/опікунів центр сплачуватиме допомогу на покриття всієї або частини вартості харчування, і саме батьки/опікуни будуть зобов'язані сплачувати за шкільне харчування, яким користуються діти.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву про отримання коштів на харчування до Центру соціального захисту (MOPS) в робочий час разом із довідкою про вашу сім'ю та ситуацію з доходами. Після подачі заяви, соціальний працівник прийде за місцем Вашого проживання, де проведе бесіду з одним із представників родини. Якщо всі умови відповідають дійсності, буде винесено рішення, про визнання та розмір пільги і термін, на який вона була надана. Допомога може бути виплачена на вказаний особовий рахунок або в касі Центру. Батьки/опікуни будуть зобов'язані оплачувати харчування, надане школою/дитячим садком, з наданої допомоги.

При цьому зазначаємо, що право на соціальну допомогу, в тому числі на шкільне харчування, мають фізичні особи та сім'ї, дохід яких не перевищує 776,00 злотих для одиноких фермерів і 600,00 злотих на людину в сім’ї.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.08.2022 r.

 

PROJEKT SOCJALNY
"DZIECKO TU I TERAZ - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ"
EDYCJA II (2022r.)

 

PROJEKT SOCJALNY

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lipcu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.07.2022 r.

 

Aktualną ofertę pracy można zobaczyć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2022 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2022 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2022r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2022 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2022 r.;
 • we wrześniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2022 r.;
 • w październiku 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2022 r.;
 • w listopadzie 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2023 r.;
 • w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2022 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2022 r.

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletnez wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.