Mówi się, że wolontariuszem może być każdy, nie każdy wolontariuszem zostaje.

Wolontariuszkom Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego MOPS w Starogardzie Gdańskim składamy serdeczne podziękowania za gotowość do niesienia pomocy, poświęcony czas osobom samotnym i osamotnionym czyli za aktywne potrzebne uczestnictwo w działaniach wolontariackich. Życzymy satysfakcji z aktywności na rzecz społeczności lokalnej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zespół Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego

Paulina Czyżewska

Aleksandra Formela

Ilona Walendziak  

Starogard Gdański, dnia 17 grudnia 2018 roku.

Plakat z podziękowaniami dla Wolontariuszy

 

 

Gala Wolontariatu organizowana w przez Stowarzyszenie "Można Inaczej" w Starogardzie Gdańskim od wielu lat skupia ludzi zaangażowanych wolontarystycznie. Wydarzenie jest ukłonem w stronę działań pomocowych jakie podejmują i ich samych. Podczas uroczystości przyznawane są tytuły:
 • Wolontariusza Roku Powiatu Starogardzkiego
 • Wolontariusza Roku Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Rok 2018 i Gala dla Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego MOPS w Starogardzie Gdańskim to znaczący czas. Jesienią obchodziliśmy swoje pierwsze urodziny, na początku grudnia Fundacji Hospicyjna w Gdańsku nominowała nas w kategorii Wolontariusz Roku 2018 Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 17 grudnia otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Wolontariusza Roku 2018. Nominacja i wyróżnienie są dla nas symbolem doskonalenia osobistego  i społecznego naszych wolontariuszy, wolontariackiej grupy roboczej oraz ważnym zobowiązaniem wobec podopiecznych LWO.

Gratulujemy Wszystkim Wolontariuszom Roku i Wolontariuszom Wyróżnionym. Dziękujemy Fundacji Hospicyjnej, Kapitule Gali Wolontariatu oraz Naszym Wolontariuszom.Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora MOPS w Starogardzie Gdańskim Pani Urszuli Ossowskiej za to, że zarządza tak, by "chciało nam się chcieć".
Pani Dyrektor DZIĘKUJEMY :)


Grupa robocza LWO
Paulina Czyżewska
Aleksandra Fromela
Ilona Walendziak

Niżej Galeria zdjęć z Gali

Przód okładki za wyróżnienie dla LWO a na nim godło Starogardu Gdańskiego i napis Starogard GdańskiDyplom - Wyróżnienei specjalne dla Lokalnego Wolontariatu OpiekuńczegoFotografia wyróżnionych wolontariuszek z LWO

Wolontariuszki przyjmujące gratulację oraz kwiaty podczas gali

Zdjęcie grupowe uczestników gali

Zbliżone zdjęcie wyróżnionych wolontariuszek

Zdjęcie grupowe wolontariuszy

Zdjęcie grupowe wolontariuszy

Zdjęcie grupowe wolontariuszy 3

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z uczestnikami gali

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z uczestnikami gali zdjęcie 2

Uwaga !!!
W związku z koniecznością zakończenia roku budżetowego informujemy:
 • jeśli wnioskodawca złoży kompletny wniosek o pomoc społeczną do 7 grudnia 2018 roku przyznanie pomocy i wypłata świadczenia nastąpi w bieżącym roku.
 • natomiast wnioski złożone po 7 grudnia 2018 roku, będą realizowane w styczniu 2019 roku.

Komunikat - tekst jak w artykule

 

 

Projekt w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

STOP krzywdzeniu RAZEM można więcej

Rejestracja:
Ambasador dziecka
kontakt
tel: 570 623 057
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
termin: 05.11.2018
Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Konferencja:
21 listopada 2018
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 (Sala Audytorium)
godz.: 9:15-14:00

PARTNERZY:
polpharma
mozna Inaczej
PATRONAT
HONOROWY:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
DAJEMY DZIECIOM WIĘŹ WOJEWODA POMORSKI DARIUSZ DRELICH XIII". POLICJA GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Program konferencji:

8:30 - 9:15 Rejestracja uczestników
9:15 - 9:30 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji - Urszula Ossowska
MODUŁ 1 DZIECKO
9:30 - 10:10 Psychologiczne uwarunkowania rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dzieci - dr Marcin Szulc
10:10 - 10:20 Diagnoza sytuacji krzywdzenia dzieci na terenie Gminy Miasta Starogard Gdański - Magdalena Wrońska
10:20 - 10:50 Neurobiologiczne konsekwencje wczesnodziecięcych traum relacyjnych - Anna Szczepanik
10:50 - 11:30 Czym jest, a czym nie jest terapia poznawczo - behawioralna dzieci i młodzieży ? - dr Artur Koławkowski
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 Stolik eksperta - możliwość konsultacji z przedstawicielem Sądu Rodzinnego, Centrum Pomocy Dzieciom, Centrum Pastoralno - Psychologicznego "Więź"
MODUŁ 2
12:00 - 12:30 Wychowanie bez przemocy, czyli jak być szczęśliwym rodzicem, szczęśliwych dzieci? - dr Marcin Szulc
12:30 - 12:45 Dlaczego tak trudno być wspaniałym rodzicem ? - Ewa Serocka, Patrycja Rzoska
12:45 - 13:00 Gdzie jest początek szczęśliwego dzieciństwa ? - Anna Bialik
MODUŁ 3 SPECJALIŚCI
13:00 - 13:40 W jaki sposób zadbać o siebie, aby być dobrym "pomagaczem"? - Barbara Liedtke-Kątnik
13:40 - 13:50 SOK - Studium Osobistego Rozwoju - Robert Czerniga
13:50 0 14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Lunch

PRELEGENCI:
Urszula Ossowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Współautor projektu „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.

dr Marcin Szulc - psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy
powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

Magdalena Wrońska - pracownik socjalny, przewodniczqca Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Anna Szczepanik - psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji Dajemy Dzieciom pracuje jako psycholog w programie Dobry Rodzic - Dobry Start. Zajmuje się diagnozq jak i psychoterapiq dzeci i dorosłych

dr n. med. Artur Kołakowski - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor. Pracuje z dziećmi i młodzieżq z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak psychoterapeuta, obecnie w Ośrodku „Poza Schematami”. Specjalłzuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowny'ch u dzieci młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Ewa Serocka, Patrycja Rzoska — asystentki rodziny w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, realizatorki projektów „WYSTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu dzieci” oraz „STOP krzywdzeniu - RAZEM można więcej”.
Ewa Serocka pełni funkcję Ambasadora Dziecka.

Anna Bialik — nauczyciel, mediator rodzinny, doradca psychologiczny i terapeuta, kierownik Ośrodka Rozwoju Osobistego w Gdańsku, zastępca prezesa gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, członek Wojewódzkiej Rady
ds. Rodziny powołanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Barbara Liedtke-Kqtnik - psycholog kliniczny, trener biznesu, certyfikowany coach Ericsson Collage. Od wielu lat zajmuje się psychoterapiq indywidualnq, ale również szkoleniami zakresu: radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowej, efektywnej komunikacji i współpracy w zespole oraz rozwiqzy.-vania konfliktów, motywowania, budowania zespołu, sztuki prezentacji, profesjonalnej obsługi klienta.

osp. sztab. Robert Czerniga - kierownik Rewiru Dzielnicoôô'ch Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

STOLIK EKSPERTA:
Agata Gronkiewicz - sędzia Sqdu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Aurelia Jankowska - pedagog, socjoterapeutka, koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim,
od września 201 7 r. koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.
Ks. dr Krzysztof Naczk - doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Centrum Psychologiczno-Past0raInego
„Więź” Diecezji Pelplińskiej.

Dodatkowe informacje:
1. Udział w konferencji jest nieodpłatny.
2. Dojazd uczestników we własnym zakresie.
3. Podczas konferencji będzie można zakupić ksiqżki Wydawnictwa Harmonia.
4. Konferencja będzie dokumentowana fotograficznie (Ustawa z dnia a lutego 1 994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)
5. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

 

Plakat konferencji, główne hasło "Stop Krzywdzeniu, razem można więcej" - tekst na plakacie jaka w artykule.

Plakat z programem konferenecji

Plakat z wypisanymi ekspertami, którzy wezmą udział w konferencji.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?
pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej:
• 1402 z: w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1056 Zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
— Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
— Organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie oświadczeń)
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skiercrwanie do otrzymanła pomocy zawierające m ,in. adres organizacji partnerskiej zajmującej słę dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób kowanych do pomocy Żywnościowej z POP2,

Zapytaj o działania towarzyszące!
• Pomożemy Ci uzyskać wsparcie w aktywizacji społecznej
• Uzyskasz informacje o miejscach, gdzie można skorzystać z działań aktywizacyjnych
w ramach projektów ze środków EFS
• Zapytaj o warsztaty w ramach działań towarzyszących realizowane przez Caritas

Co możesz otrzymać?
Zestaw roczny artykułów spożywczych w POPŻ Podprogram 2018:
• Kabanosy wieprzowe 0,36 kg (3 opak.)
• Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg (1 opak.)
Olej rzepakowy 4,01 (4 opak.)
• Cukier biały 4,0 kg (4 opak.)
• Filet z makreli w oleju 1,7 kg (10 opak.)
• Pasztet wieprzowy 0,64 kg (4 opak.)
• Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg ('ppak.)
• Szynka drobiowa kg (10 opak.)
• Gołąbki w sosie pomidorowym kg (2 opak.)
• Ser podpuszczkowy dojrzewający kg (6 opak.)
• Mleko UHT 1,01 (7 opak.)
¯• Herbatniki maślane 0,8 kg (4
• Kasza gryczana 1,5 kg (3 opak.)
• Ryż biały 3,0 kg (3 opak.)
• Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg (1 opak.)
• Makaron jajeczny kg (9 opak.)
• powidła śliwkowe I „8 kg (6 opak.)
• Buraczki wiórki 1,05 kg (3 opak.)
• Koncentrat pomidorowy 1 kg (10 opak.)
• Fasola biała 3,6 kg (9 opak.)
• Groszek z marchewką kg (9 opak,)
Jednorazowa paczka zawiera minimum trzy różne produkty.
Jeśli masz uwagi!
Skargi sposobu realizacji dystrybucji w ramach programu Operacyjnego można składać do:
• Caritas Polska, Okopowa 55, 01-043 Warszawa
• Ministra Rodziny, Pracy polityki Społecznej, ul. 1/3/5, 00-513 Warszawa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

 

 

popz 18

 

 

 

Chcesz skorzystać z pomocy w Parafialnym Zespole Caritas?
Przyjdź po skierowanie do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
AL. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański

Przypominamy 300+ do 30 listopada 2018 roku.

Informujemy, że do końca listopada br. można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
Dobry Start.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia -
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym naukę w zerówce oraz młodzieży w szkołach dla dorosłych.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Zachęcamy do składania wniosków!

 

 

Obrazek w formie tekstowej.

logo mops

Pomimo sprzyjających obecnie warunków atmosferycznych nie możemy zapomnieć o zbliżającym się okresie zimowym. Ta pora roku jest bardzo trudna zwłaszcza dla osób bezdomnych, które nie mają własnego dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne oraz ujemne temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i zagrażają bezpośrednio życiu.

Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób bezdomnych - praktyką lat ubiegłych - 16 października 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli starogardzkiej Policji, parafialnego Zespołu CARITAS oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów, które pozwoliły także na wymianę doświadczeń, ustalono plan skoordynowanych działań obecnych służb i osób, które pozwolą na kompleksowe objęcie wsparciem osoby bezdomne.

W okresie zimowym 2018/2019 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim będą monitorować miejsca niemieszkalne, w których gromadzą się osoby bezdomne.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych regularnie będą informować Ośrodek, Straż Miejską i Policję o nowych zasiedleniach altan jak również o osobach bezdomnych, które obecnie przebywają na terenach ogrodów działkowych. MOPS na mocy podpisach umów, współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Osoby bezdomne, przebywające zimą na terenie Starogardu Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant na soboty i niedziele. W okresie niskich temperatur umożliwione będzie również korzystanie z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych - ta forma wsparcia będzie świadczona przez Zespół CARITAS przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Lubichowskiej 56.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Apelujemy, aby każdą informację o osobach, nawet tych których nie znamy przekazali Państwo odpowiednim służbom.

Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

1. Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 737-02-22 / tel. alarmowy 112 (całodobowo)

2. Straż Miejska w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 1
tel. 58 530-60-95 / tel. alarmowy 986

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6
tel. 58 562- 44-58

 

Niżej galeria zdjęć ze spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Fotografie przedstawiają uczestników spotkania na sali konferencyjnej siedzących przy stolikach i omawiających bieżący temat.

Uczestnicy siedzący przy połączonych stolikach. W tym dyrektor MOPS, służby straży miejskiej, policja itd.Ujęcie 2 z sali konferencyjnejUjęcie 3 z sali konferencyjnejUjęcie 4 z sali konferencyjnej

 

Bezdomność to nie wyrok. Przyjdź - zobacz - skorzystaj z pomocy:

 1. Wyżywienie w tym zapewnienie gorącego posiłku,
 2. Schronienie skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych,
 3. Zapewnienie kąpieli,
 4. Praca socjalna,
 5. Niezbędny ubiór w tym odzież i obuwie,
 6. Wsparcie na opłacenie wynajętej stancji,
 7. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 8. Dla osób nieubezpieczonych wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Infografika. Drogowskaz dla bezdomnych. Jaka jest pomoc dla osób bezdomnych.

Dzienny Dom "Senior+” w Starogardzie Gdańskim ul. gen. Józefa Hallera 19a (b. KS Agro-Kociewie) zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w wieku od 60 lat, nieaktywnych zawodowo, na zajęcia w godz. 8.00 — 16.00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).


NABÓR TRWA! MAMY TYLKO 30 MIEJSC! ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 5 listopada 2018 r.

Dzienny Dom "Senior+":

 1. wzbogaca ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu;
 2. sprzyja integracji społecznej środowiska seniorów (w tym rozwojowi działań samopomocowych);
 3. zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc wykwalifikowanych pracowników;
 4. wspiera rozwijanie własnych pasji;
 5. pozwala na wspólną realizację programu obejmującego szeroko
 6. pojętą aktywizację m. in. poprzez warsztaty zajęciowe, gimnastyki ogólnorozwojowe, zajęcia kulinarne, edukację z zakresu nowinek technologicznych, treningi pamięci oraz inne aktywności
  (w zależności od potrzeb, a także chęci uczestników).

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia na stronie www.mops.starogard.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście A) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 — 15.00.

STAROGARDZKI SENIORZE
BĄDŹ AKTYWNY!
Pobyt w Dziennym Domu "Senior+” związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość uzależniona jest od dochodu zainteresowanego Seniora (w 2018 r. może wynieść: od O zł do 96,80 zł miesięcznie) / zgodnie z Uchwałą Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r./
tel: 58-5624458
tel: 58-5612938

Plakat informacyjny naboru do Senior+. Na plakacie większość tekstu oraz logo MOPS, Miasta i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W tle umieszczono front budynku gdzie znajduje się Senior+.Druga część plakatu Senior+. Na plakacie tekst.

KOMUNIKAT MOPS STAROGARD GDAŃSKI

Terminy wypłat świadczeń w kasie spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim ul. Wybickiego 13. Grudzień 2018:

19 i 21.12.2018 - Świadczenia wychowawcze

20.12.2018 - Świadczenia rodzinne, Świadczenia rodzicielskie, Opiekuńcze oraz Fundusz Alimentacyjny.

 

Infogafika - sam tekst .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza mieszkańców Starogardu Gdańskiego do udziału w projekcie socjalnym pod tytułem "Drogowskaz bycia odpowiedzialnym rodzicem/opiekunem małego dziecka”.

Projekt skierowany jest do osób spodziewających się dziecka oraz rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 10 roku życia.

W ramach projektu przekazane zostaną informacje jak mądrze podejmować decyzje dotyczące dzieci, jak utrzymywać prawidłowe relacje z dziećmi, jak spełniać oczekiwania i wprowadzać dziecko w otaczający go świat. Lekarz pediatra oraz położna przedstawią informacje  na temat profilaktyki zdrowia w czasie ciąży, w okresie połogu oraz w okresie poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Uczestnicy projektu otrzymają wiedzę jak radzić sobie z problemami wychowawczymi oraz gdzie szukać wsparcia, gdy zajdzie taka potrzeba. Przedstawione zostaną również informacje o prawach i obowiązkach rodzica/ opiekuna i dziecka, a także na temat możliwości uzyskania pomocy w związku z występującą dysfunkcją w rodzinie.

Realizacja projektu wpisuje się w zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2025, która w celu strategicznym 1. WSPIERANIE RODZINY wskazuje cel operacyjny 1.1. Efektywny i sprawny system wspierania rodziny i dziecka, a w nim wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, pomoc rodzinom będącym w kryzysie poprzez edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz wspierania rodziny, podnoszenia poziomu ich funkcjonowania i pomocy rodzinom będącym w kryzysie.

Spotkania w ramach projektu odbywać będą się w okresie od 3 października br. do czerwca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Harmonogram spotkań na rok 2018:
3.10.2018, godz. 17.00    – spotkanie dotyczące świadomego rodzicielstwa;
8.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie z lekarzem pediatrą i położną;
22.10.2018, godz. 16.00    – spotkanie ze specjalistą prowadzącym szkołę dla rodziców;
5.11.2018, godz. 16.00    – prelekcja na temat wpływu funkcjonowania rodziców/opiekunów na kształtowanie się postaw życiowych dzieci;
19.11.2018, godz. 16.00    – spotkanie na temat wspierania rozwoju dziecka.


Dodatkowych informacji udzielają realizatorzy projektu:
- Monika Kościelnik–Stypa;
- Maria Gołąbek;
- Janina Matyszczak;
- Joanna Treder;
- Daria Nadolska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
tel. 58 56 244 58.