Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.08.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.08.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 09.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 30.07.2021 r. do godz. 12.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).


O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz oferty (53 KB)
 2. Klauzula informacyjna. (62 KB)

"Na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii można zapoznać się z informacją na temat placówek udzielających pomocy w kwestii uzależnień behawioralnych. Określenie „uzależnienie behawioralne” lub „czynnościowe” jest używane w odniesieniu do zjawiska zależności od określonych zachowań, utrwalonych i wielokrotnie powtarzanych, poprzez które osoba je podejmująca doświadcza pozytywnych stanów emocjonalnych (przyjemności, euforii, ulgi). Ta zależność od powtarzania zachowań jest tak silna, że bywa czasem nazywana „toksykomanią bez substancji”. Do uzależnień behawioralnych zalicza się szeroki zakres zachowań (np. uprawianie hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od ćwiczeń), które stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka i społeczeństwo), a nie sam fakt angażowanie się w nie.

 Informator o placówkach udzielających pomocy jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.kbpn.gov.pl (w zakładce Hazard > Publikacje) https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=11647580, a także na stronach www.uzaleznieniabehawioralne.pl oraz www.uzaleznienia.org.pl

Wydawca, wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, sugeruje telefoniczny lub e-mailowy kontakt z wybranymi placówkami w celu upewnienia się czy godziny otwarcia są aktualne oraz jakie są formy udzielanej pomocy."

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w MOPS Starogard Gdański dla zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 1 lipca 2021 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2021 r. –
nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez portale: EMP@TIA, ePUAP (/MOPSStarogardGd/) oraz poprzez bankowość elektroniczną, ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.


Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

ZASIŁEK RODZINNY

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2021 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2021 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2021 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.;
 • we wrześniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.;
 • w październiku 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.;
 • w listopadzie 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2021 r.;
 • w grudniu 2021 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2021 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2020/2021 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2021 r.


Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne
z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia;
 • numer telefonu, który jest pomocny do kontaktu z klientem.

O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lipcu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.07.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.07.2021 r.

Od 01.07.2021 obowiązują nowe druki dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków

Szczegóły Programu Dobry Start (300 plus) na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 2 osób, u których rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od 01 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie dla każdej osoby.

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

 

Oferty można wysłać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 28.06.2021 r. do godz. 12.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

 Załączniki do ściągnięcia w formacie PDF:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (66.22 KB)

 2. Klauzula informacyjna (61.49 KB)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).


O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz oferty (55.29 KB)
 2. Klauzula informacyjna. (61.49 KB)

W związku z wprowadzoną ewakuacją w dniu 17.06.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim będzie nieczynny.