Z dniem 01.07.2021 obowiązywać będą nowe wzory druków na podstawie, których będą przyznawane dodatki mieszkaniowe. Druki dostępne będą na stronie internetowej od 1 lipca 2021 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.06.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.06.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 15.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 08.06.2021 r. do godz. 14.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).


O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz oferty (53 KB)
 2. Klauzula informacyjna. (62 KB)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021 (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2021 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.04.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.04.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2021 r. można składać w formie papierowej wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.:

 

Kompletny i podpisany wniosek można:

 • wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem "B" Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00;
 • przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

 

 1. Wzór wypełnionego przykładowego formularza. - PDF (2.58 MB)
 2. Formularz wniosku do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wątpliwości można wyjaśniać kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 58 56-129-32


Zachęcamy jednak do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • systemów teleinformatycznych banków
 • portalu informacyjno-usługowego mpips.gov.pl
 • platformy usług elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia 2021 r.

Cel spisu:

Zebranie informacji o stanie i strukturze ludności wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Obowiązek spisowy obejmuje:

• wszystkich stałych mieszkańców gminy, w tym cudzoziemców;
• osoby czasowo przebywające na terenie gminy, w tym cudzoziemców;
• mieszkania;
• budynki.

Metody zbierania danych w spisie

Podstawowa metoda spisu:
Samospis internetowy –poprzez interaktywny formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl

Można również spisać się przez Infolinię:

22 279 99 99

Zakres informacyjny spisu:

1. Charakterystyka demograficzna
2. Aktywność ekonomiczna
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa
7. Relacje rodzinne
8. Stan i charakterystyka zasobów:
mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Nie ma pytań o zarobki, dochody czy stan majątkowy !

Szczegóły w niżej umieszczonym dokumencie:

 1. Spis powszechny - PDF (593.11 KB)

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2021 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:


MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:


Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

• szkole wyższej,
• szkole policealnej,
• kolegium,
• a także dla osób mających przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021:

 • Moduł I - od 01 marca 2021 do 31 sierpnia 2021 r.
 • Moduł II
 • na semestr letni – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 • na semestr zimowy – od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także link do strony na Powiatowe Centrum Pomocy Dzieciom w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.

Informacja w formacie PDF do ściągnięcia niżej:

 1. Informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” (220.02 KB)

Informacja w zakresie świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu starogardzkiego

 

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

 

Szczegóły w niżej zamieszczonym dokumencie:

 1. Informacja w zakresie świadczenia usługi (143.77 KB)