UPC Polska wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną INTERNET RÓWNYCH SZANS dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. 3000 rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.


By lepiej odpowiedzieć na realne potrzeby i dotrzeć do osób faktycznie wymagających wparcia, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc o wytypowanie rodzin do Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. Zależy nam na przekazaniu informacji na temat akcji potrzebującym rodzinom wielodzietnym, dlatego będziemy wdzięczni za pomoc. W sytuacji zainteresowania wsparciem proszę o wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Projekt otrzymał patronat Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi, u której rozpoznano autyzm – zespół Aspergera.

Usługi obejmują terapię psychologiczno-pedagogiczną i socjoterapię świadczone w miejscu zamieszkania od 15 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., w wymiarze ok. 40 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 10.02.2021 r. do godz. 13.00. lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz ofertowy (54.78 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. (86.03 KB)

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty (271.3 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.02.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 25.02.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi, u której rozpoznano autyzm – zespół Aspergera.

Usługi obejmują terapię psychologiczno-pedagogiczną i socjoterapię świadczone w miejscu zamieszkania od 01 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., w wymiarze ok. 40 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 27.01.2021 r. do godz. 12.00. lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz ofertowy (80.74 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. (86.03 KB)

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty (292 KB)

Aby otrzymać rządowe świadczenie Rodzina 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć wniosek.

Można to zrobić już od 1 lutego 2021 r. online.

Wnioski przez Internet można składać za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,
 • systemy bankowe,
 • PUE ZUS. 

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. będzie można złożyć wniosek także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w naszym Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania wniosków i wypłaty świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2021/2022:

 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia
  2021 r.,
  przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie  1 - 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1 - 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Tylko złożenie wniosku do 30 czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Złożenie wniosku po 30 czerwca 2021 r. spowoduje, że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie 1 - 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie 1 - 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Od 15 stycznia seniorzy 80+ mogą umawiać się na konkretne terminy szczepień przeciw Covid-19. W Starogardzie wykonywać je będą wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej: Przychodnia Lekarska, Medpharma, Polmed, Medyk i Starmed.

Od 15 stycznia rozpoczyna się proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19. Jako pierwsi na szczepienia skierowani zostaną seniorzy 80+ oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także innych miejsc stacjonarnego pobytu. Następnie służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

W celu umówienia terminu szczepienia, seniorzy mogą:

 • skorzystać ze specjalnej infolinii nr 989
 • umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),
 • umówić się za pośrednictwem placówki, w której wykonywane są szczepienia.

Szczepienia odbywać się będą w sześciu punktach.

 1. Przychodnia Lekarska przy ul. Hallera 21, tel. 533 348 944 (rejestracja w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10.00 14.00 oraz w środę w godzinach 15.00 – 17.30).
 2. Przychodnia Lekarska na Os. 60-lecia ONP 14,tel. 533 348 944
 3. Medpharma przy Alei Jana Pawła II, tel. 516 560 072
 4. Polmed na Osiedlu Kopernika, tel. 58 775 95 99; 801 033 200
 5. Medyk przy ul. Juranda ze Spychowa, tel.: 58 56 00117
 6. Starmed przy ul. Piaskowej, tel.: 58 561 10 00

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 dokonuje lekarz poz. Pacjent zostaje zaszczepiony na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu. Otrzymuje też kartę informującą o terminie kolejnej wizyty.

W tygodniu każda placówka otrzyma 30 dawek, co umożliwi zaszczepienie 30 pacjentów w każdym kolejnym tygodniu.

Uwaga! Osoby mające problemy w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do takich punktów.   Po umówieniu terminu szczepienia wskazane osoby mogą zgłosić potrzebę dowiezienia do punktu szczepień pod numerem telefonu:  58 56 244 58 w godzinach 8.00-15.00 . Koordynatorem tej akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Należy pamiętać, że: 

● Wyklucza się prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady.
● Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19.
● Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 nie wymaga wcześniejszej oceny poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. Dodatni wynik poziomu przeciwciał nie stanowi przeciwwskazania do szczepień przeciw COVID-19.
● Nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.
● Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów

Jak czytamy w Narodowym Programie Szczepień: „Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności.”

Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki.

Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna, konieczne jest przyjęcie obu dawek.

Więcej informacji na temat akcji #szczepimysię znajdziecie Państwo na stronie internetowej

http://www.gov.pl/szczepimysie

Znajdują się tam informacje na temat samej szczepionki (jej składu, sposobu działania, itp.), a także – organizacji szczepień (kto może się zaszczepić, gdzie, itd.). Strona umożliwia też szybki dostęp do rejestracji online w punktach szczepień w całej Polsce. Na stronie można skorzystać również z pomocy wirtualnego asystenta, który w czasie rzeczywistym odpowiada na pytania obywateli.

Źródło: Starogard.pl

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w styczniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.01.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.01.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 15.01.2021 w godzinach 11:00 - 14:00 pod nr. 585600459. Akcja charytatywna dla seniorów odbędzie się w sobotę 16.01.2021 w godzinach 11:00 - 14:00.

Organizatorem akcji jest Starogardzkie Centrum Wolontariatu przy współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu Starogardzkiego.

Wszystkie działania podczas trwania wydarzenia są charytatywne.

AKCJA REALIZOWANA JEST NA TERENIE STAROGARDU GDAŃSKIEGO.

 

 

Fundacja ITAKA realizuje projekt Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 "Centrum Wsparcia".Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

 

W ramach swoich działań Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego informuje o możliwości uzyskania wsparcia.

 

Zdrowie psychiczne i telefony zaufania:

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
22 484 88 01

Telefon Zaufania Dla Dorosłych (pon. nd. 14:00 - 22:00)
116 123

Telefon Zaufania Dla Osób Starszych
22 635 09 54

Infolinie:

Infolinia MZ ws. Koronawirusa
800 190 590

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
800 676 676

Rzecznik Praw Pacjenta
800 190 590

Telefony ws. dzieci i młodzieży:

Całodobowa, Bezpłatna Infolinia Dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli
800 080 222

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Silę
116 111

Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
800 100 100

Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton"
22 635 93 92

Telefony zw. z przemocą w rodzinie:

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie — „Niebieska Linia"
800 120 002

Centrum Praw Kobiet
22 621 35 37 /600 070 717

Policyjny Telefon Zaufania ws. Przemocy w Rodzinie
800 120 226

Inne:

Bezplatna Linia Wsparcia Dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami
800 108 108

Infolinia „Anonimowych Alkoholików"
801 033 242

Lambda Warszawa - Pomoc dla Osób LGBT
22 628 52 22

Telefon Zaufania HIV/AIDS
801 888 448 / 22 692 82 26

Telefony ws. osób zaginionych:

Telefon w Sprawie Zaginonego Dziecka i Nastolatka
116 000

Linia Wsparcia Fundacji ITAKA
22 654 70 70

 

Niżej plakat:

Plakat Fundacji ITAKA (tekst jak wyżej)