Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 02.05.2022 r. do 23.12.2022 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 20.04.2022 r. do godz. 14.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (67.58 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

W piątek dnia 15.04.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla interesantów w godzinach od 8:00 do 13:00.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2022 roku:


Świadczenia wychowawcze - 15.04.2022 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.04.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do projektu realizowanego przez @FundacjaDlaWas pt. „Praca bez barier” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego oferowana jest pomoc: 

 • w określeniu drogi zawodowej, 
 • w zdobyciu: kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego,
 • psychologa, 
 • pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy.  

Projekt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo z powodu choroby.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Na potrzeby większej grupy zorganizujemy zajęcia blisko miejsca zamieszkania.

Dokumenty w formacie pdf:

Plakat Praca bez barier PDF (765.98 KB)

Kontakt:

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 58 500 87 28

Facebook

Informujemy, że dla osób którym przyznano dodatek osłonowy nieposiadającym rachunku bankowego wyznaczono dwa terminy wypłat:

 • 30 marzec 2022 r.
 • 31 marzec 2022 r.

w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Wybickiego 13.

Osoby, z którymi udało się skontaktować zostały poinformowane o wyznaczonym im terminie wypłaty. Dla osób do tej pory niepoinformowanych został wyznaczony do wpłaty dzień 31 marca 2022 r.

Wypłaty dodatków osłonowych na rachunki bankowe zrealizowane zostaną w terminie do 31 marca 2022 r.

W dniu 25.03.2022 (piątek) w godz. 11:30-15:30 nastąpi chwilowy brak łączności telefonicznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Przerwa spowodowana będzie dalszą modernizacją centrali telefonicznej tut. Ośrodka.

W dniu 23.03.2022 (środa) w godz. 12:00-15:30 nastąpi chwilowy brak łączności telefonicznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Przerwa spowodowana będzie modernizacją centrali telefonicznej tut. Ośrodka.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих громадянам України, перебування яких вважається законним

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

На підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (637.14 KB)

Заява на одноразовий готівковий платіж (637,14 КБ)

Obowiązek informacyjny (RODO/GDPR) wersja PL (138.35 KB)

Інформаційне зобов'язання (RODO / GDPR) версія PL (138,35 КБ)

Інформаційне зобов'язання (RODO / GDPR) версія UA (109.97 KB)

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne ! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski - 15 h;
 • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) - 15 h

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:

 • Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja papierowa);

Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:

 • Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. wersja papierowa);

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 729 835 550
E:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony Straży Granicznej

Materiały w formacie PDF:

 1. Ulotka - UA (311.15 KB)
 2. Ulotka - EN (305.82 KB)
 3. Ulotka - PL (336.43 KB)