Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radny Senior (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem strony internetowej (YouTube) można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
 • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Sala konferencyjna, na niej siedzą ludzie zwróceni w stronę kobiety, która przemawia, za nią banery oraz puszczana projekcja. Obok Mężczyzna przy stoliku.

Sala konferencyjna przed prezentacją dwa stoliki z białymi obrusami, a przy nim cztery osoby. Przed nimi słuchacze.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w czerwcu 2022 roku:

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.06.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi psychoterapii z psychoterapeutą w nurcie psychodynamicznym metodą EMDR, w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 3 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje

Zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1285) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2021 poz. 2400);
 2. Zaleceniami Konsultanta Krajowego w zakresie Psychiatrii;
 3. Zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii;
 4. Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR:

osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze – psychoterapię w nurcie psychodynamicznym metodą  EMDR posiada kwalifikacje, które muszą być spełnione łącznie:

1) Posiada Certyfikat psychoterapeuty;

lub posiada status osoby w trakcie certyfikacji, czyli:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

b) ukończyła przynajmniej 2 lata z 4-letniego szkolenia psychoterapii w wymiarze co najmniej 1200 godzin;

c) posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;


2) Posiada Certyfikat/Zaświadczenie/Dyplom ukończenia pełnego podstawowego szkolenia EMDR prowadzonego przez akredytowanego przez EMDR Europe trenera;

3) Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 07.06.2022r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Do propozycji cenowej należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymienione w niniejszym zaproszeniu. W punkcie 3)oraz w przypadku osoby ubiegającej się o certyfikację, zamawiający wymaga kserokopii oświadczenia superwizora oraz kserokopii oświadczenia osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty. Wykonawca spełniający wymagania, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentacji.

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (308.66 KB)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi terapii psychotraumatologicznej – terapii EMDR w terminie od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 3 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Prawo do wykonywania zawodu psychotraumatologa – certyfikat/zaświadczenie/dyplom ze wskazanym kodem 229910, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Dz. U.2021 poz. 2285 z dnia 13 listopada 2021 r. – oryginał do wglądu.
 2. Certyfikat/zaświadczenie/dyplom ukończenia przynajmniej I stopnia szkolenia w terapii EMDR.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 25.05.2022r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Niżej obowiązek informacyjny w pdf:

 1. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2022 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2022 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, dla dzieci niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 02.05.2022 r. do 23.12.2022 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 29.04.2022 r. do godz. 10.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 1. Formularz oferty (67.7 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania propozycji cenowych na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby niepełnoletniej powyżej 12 roku życia– usługi terapii psychotraumatologicznej – terapii EMDR w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. w wymiarze usług: 2 godziny zegarowe w tygodniu.

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Prawo do wykonywania zawodu psychotraumatologa – certyfikat/zaświadczenie/dyplom ze wskazanym kodem 229910, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Dz. U.2021 poz. 2285 z dnia 13 listopada 2021 r. – oryginał do wglądu.
 2. Doświadczenie w terapii EMDR – oświadczenie Wykonawcy.

 

Propozycje cenowe za 1 godzinę zegarową można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd) do dnia 20.04.2022 r. do godz. 13.00.

Maksymalna kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi: 80 zł brutto za 1 godzinę zegarową.

Niżej obowiązek informacyjny w pdf:

 1. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 02.05.2022 r. do 23.12.2022 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 20.04.2022 r. do godz. 14.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (67.58 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

W piątek dnia 15.04.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla interesantów w godzinach od 8:00 do 13:00.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2022 roku:


Świadczenia wychowawcze - 15.04.2022 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.04.2022 r.